AD-dom gav Sveriges Hamnar seger i hamnkonflikten

Sveriges Hamnar har vunnit en viktig seger mot Hamnarbetarförbundet i Arbetsdomstolen angående fackliga förmåner som enligt lag förutsätter kollektivavtal. Hamnarbetarförbundet förlorade på alla punkter och ska nu betala Sveriges Hamnar och APM Terminals ersättning på 618 000 kronor för rättegångskostnader. Domen är en seger för Sveriges Hamnar som står upp för att svenska arbetsmarknadsregler följs.

Arbetsdomstolen gav idag Sveriges Hamnar och APM Terminals rätt i att ha dragit in fackliga förmåner för Hamnfyrans ordförande. Enligt lag förutsätter dessa förmåner kollektivavtal vilket Hamnarbetarförbundet saknar. Men fram till 2017 hade ordföranden trots detta åtnjutit full lön från arbetsgivaren för att arbeta heltid med fackliga frågor för Hamnarbetarförbundet.

”Domen är en seger för Sveriges Hamnar och för APM Terminals. Hamnarbetarförbundets fackliga förtroendemän har länge åtnjutit fackliga förmåner som i lag är förbehållet fackföreningar med kollektivavtal. I kraft av Hamnarbetarförbundets ständiga hot om konflikt har man tvingat hamnar runt om i landet att utge olika fackliga förmåner såsom lön och ledighet för fackligt arbete trots att det enligt lag alltså endast gäller kollektivavtalsfack”, säger Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.

AD-domen är en seger för Sveriges Hamnar i den mycket infekterade konflikten i Göteborgs containerhamn.

”Hamnkonflikten drabbar hela Sveriges näringsliv hårt. Den skadar även förtroendet för den svenska modellen. Domen är en seger för Sveriges Hamnar som står upp för den svenska modellen och värdet av kollektivavtal för både fack och arbetsgivare”, avslutar Joakim Ärlund.

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Prenumerera