Bonus-malus slår orimligt mot hantverkare och barnfamiljer

Sex organisationer – BIL Sweden, Installatörsföretagen, KAK, MRF (Motorbranschens Riksförbund), Sveriges Byggindustrier och Transportföretagens skriver idag gemensamt till finansministern, näringsministern och alliansens ekonomisk-politiska talespersoner om bonus-malussystemets negativa konsekvenser.

Brevet vill uppmärksamma de allvarliga systemfel som finns i det förslag till ett så kallat bonus-malusssytem för personbilar och lätta lastbilar som regeringen presenterat. Genom den felaktiga konstruktionen är det i praktiken omöjligt för en hantverkare eller en stor barnfamilj att inte drabbas av höga extraskatter (malus).

Felet består i att ingen hänsyn tas till vilket transportarbete fordonet är avsett att utföra. Rymliga personbilar som till exempel vanliga familjebilar eller fordon som hantverkare behöver, räknas därmed alltid som dåliga fordon som bör bestraffas med malus.

  • Det kommer att uppfattas som orättvist av de som utifrån sina transportbehov väljer de miljöbästa bilar marknaden erbjuder men ändå drabbas av höga malusskatter, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.
  • Risken är stor att exempelvis hantverkaren väljer att behålla sitt gamla fordon istället för att köpa ett nytt. Det finns därmed risk att förnyelsen hämmas och att koldioxidutsläppen ökar. Systemet i nuvarande utformning saknar legitimitet, långsiktighet och riskerar att bli kontraproduktivt, avslutar Ulf Perbo.

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är bransch och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar