Historisk satsning på utbildning i motorbranschen

Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF satsar stort på utbildning i motorbranschen. Under 2016 startar MAF ett kvalitetssystem för branschens gymnasiala utbildningar.

MAF har länge arbetat med kvalitetsfrågan kopplat till branschens gymnasiala utbildningar. Kvalitetssystemet, med arbetsnamnet Motorbranschcollege, är ett stort och viktigt steg i detta arbete.

- Kompetensförsörjningen är en strategiskt viktig fråga för motorbranschen och vi ser att ett kvalitetssystem kan bidra till en bättre kompetensförsörjning. Utmaningen är inte bara att locka fler till branschen utan även att se till att de som går den gymnasiala utbildningen får med sig rätt kunskaper, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på MAF och även vd för MYN.

Verksamheten är tänkt att sätta igång så snart som möjligt. Ambitionen är att allt fler gymnasieskolor ska ansluta vartefter som systemet implementeras.

- I vårt arbete med Motorbranschcollege har vi studerat kvalitetssystem som finns i andra branscher. Vi har även inlett en dialog med andra aktörer om en samverkan – det gäller If Metall men även MRF och Bil Sweden, säger Caj Luoma.

MAF hoppas på stöd från både återförsäljare, generalagenter och andra företag i branschen då det är på lokal och regional nivå som det verkliga kvalitetsarbetet kan och ska äga rum.

För mer information/kontaktpersoner:
Caj Luoma, Chef för Utbildning och Arbetsmarknad på MAF och även VD för MYN,
0730-447156 caj.luoma@transportforetagen.se eller Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 ebba.fredin@transportforetagen.se


 

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) är ett av åtta förbund inom Transportföretagen. MAF organiserar ca 2 100 företag med drygt 43 300 anställda. Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

transportforetagen.se/maf

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar