Regeringen satsar på Snabbspår för nyanlända

Regeringen har beviljat Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet 875 000 kronor för Snabbspår på arbetsmarknaden för nyanlända. Det handlar om att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd kommer att utföra arbetet som syftar till att påskynda etablering på arbetsmarknaden genom den så kallade satsningen Snabbspår.

- Regeringsbeslutet är mycket välkommet, detta ekonomiska tillskott hoppas vi ska kunna bidra till vårt arbete med det stora rekryteringsbehov företagen inom vår bransch har. Vi har under flera år arbetat aktivt med rekryteringsfrågan och ser positivt på att kunna hjälpa både företag och nyanlända, säger Caj Luoma, chef för Utbildning & Arbetsmarknad på Transportföretagen.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet har under en längre tid arbetat just med frågan om Snabbspår på arbetsmarknaden i nära dialog med regeringen.

- Det är en stor fördel att vi och Transportarbetareförbundet har en samsyn i denna fråga vad gäller Snabbspår och att vi tillsammans kan arbeta mot ett gemensamt mål mot att tillfredsställa behovet av arbetskraft i branschen, avslutar Caj Luoma.

För mer information kontakta Caj Luoma, chef för Utbildning & Arbetsmarknad på Transportföretagen, 0730-447156, caj.luoma@transportforetagen.se eller Ebba Fredin, pressekreterare 0730-447120, ebba.fredin@transportforetagen.se

 

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) är ett av åtta förbund inom Transportföretagen. BA organiserar 7 800 företag med över 74 000 anställda. Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen,
inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.
transportforetagen.se/ba

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar