Riksdagsledamot Marta Obminska besöker Uppsala kommuns ordningsvakter

Mot bakgrund av ordningsstörningar i centrala Uppsala besöker riksdagsledamot Marta Obminska Uppsala kommuns ordningsvakter.
 

Sedan sommaren 2017 patrullerar Allbevaknings ordningsvakter centrala Uppsala på uppdrag av kommunen. Bakgrunden var en ökning av ordningsstörningar i stadskärnan. Nu besöker riksdagsledamoten Marta Obminska (M) ordningsvakterna för att lära sig mer om arbetet i praktiken.

”Uppsala har haft omfattande ordningsproblem och kommunens ordningsvakter kompletterar polisens insatser. Moderaterna har flera förslag på hur kommunerna kan förenkla för användandet ordningsvakter. Till exempel vill vi bredda området ordningsvakter kan agera på till att omfatta en hel kommun”, säger Marta Obminska.

Med på besöket följer också Säkerhetsföretagen, som är bransch- och arbetsgivarorganisationen för bevakningsföretag.

”Den så kallade Uppsalamodellen, som innebär ett samarbete mellan polis och ordningsvakter, har snabbt stärkt uppsalabornas trygghet. En viktig framgångsfaktor är de dagliga gemensamma utsättningarna med polisen. Med gott informationsutbyte blir det enklare att hantera uppkomna ordningsstörningar samtidigt som arbetsmiljön för ordningsvakterna stärks” säger Li Jansson, branschchef och vice vd på Säkerhetsföretagen.


För mer information kontakta Li Jansson: 076-796 71 73 eller li.jansson@transportforetagen.se eller Marta Obminska 072-582 88 16 och Marta.obminska@riksdagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar