Säkerhetsföretagen stödjer Polisens begäran om översyn av ordningsvaktslagen

Polisen har i dagarna begärt att Justitiedepartementet ska se över lagen om ordningsvakter. Säkerhetsföretagen har länge efterfrågat en modernisering av samma lag och välkomnar initiativet. Då Säkerhetsföretagen sedan årsskiftet är den enda organisation som representerar hela bevakningsbranschen ser vi fram emot fortsatt dialog med både politik och myndighet om ordningsvakternas framtid.

Ordningsvakter har fått en allt större roll i samhället och det är viktigt att modernisera lagstiftningen så att den här resursen tas till vara på bästa sätt. Inte minst sedan kommunerna börjat upphandla patrullerande ordningsvakter väcks frågan om hur stora förordnandeområdena ska vara - i dag är de alldeles för snäva", säger Li Jansson, branschchef och vice vd för Säkerhetsföretagen.

Säkerhetsföretagen är både bransch- och arbetsgivarorganisation för bevakning, värdetransporter, parkering och hemtrygghet. Därigenom har organisationen kollektivavtal för branschens samlade väktare och ordningsvakter.

"Som branschorganisation är vi väl förankrade i ordningsvakternas vardag. Varje möte med ordningsvakterna i kommunala uppdrag, tunnelbanan, handeln eller på event visar en stolt yrkeskår som har kapacitet att stärka tryggheten ännu mer. Med små justeringar av befintliga regelverk skulle ordningsvakternas möjlighet att komplettera Polisen bli ännu starkare" säger Li Jansson.

Men framtidens trygghet handlar inte bara om förändringar i regelverk.

”Samarbetet med Polisen är lika viktigt, där regelbunden dialog och samverkan avgör hur väl trygghetsinsatserna utformas. Här har dialogen med myndigheten utvecklats starkt de senaste åren. Men vi önskar också spridning av Uppsalamodellen, där ordningsvakterna i det kommunala uppdraget har daglig utsättning med Polisen" avslutar Li Jansson.

 

För mer information kontakta Li Jansson, branschchef och vice vd Säkerhetsföretagen 076-7967173 eller Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120.

Säkerhetsföretagen är ett av nio förbund inom Transportföretagen. Säkerhetsföretagen organiserar ca 145 företag med ca 176 000 anställda. Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar