Stort rekryteringsbehov inom motorbranschen i Halland

Motorbranschen är i stort behov av mekaniker och annan personal till verkstäderna. Under 2018–2020 kommer motorbranschen i Hallands län att behöva anställa cirka 240 personer, varav 123 tekniker. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på motorbranschen 2018”.

Studenterna på fordons- och transportprogrammet går en ljusnade framtid till mötes. De får snabbt stimulerande och intressanta arbeten. Men fler elever behövs och det kräver en utbildning som är av god kvalitet och som matchar motorbranschens behov. I rapporten uppger 81 procent av företagen i Hallands län att de under det senaste året har haft svårt att rekrytera. En huvudanledning är svårigheten att hitta personer med rätt – och relevant – utbildning.

– Under mina mer än 10 år i branschen har vi alltid letat efter mekaniker, som det råder kontinuerlig brist på – vi skriar efter deras kompetens. Det finns enorma möjligheter för våra mekaniker att utvecklas i yrket. De får arbeta på den modernaste tekniken som finns i lastbilsvärlden, de har daglig kundkontakt och många av dem är också ledare eller har andra typer av specialistroller, säger Anders Malmberg, VD på Rejmes Transportfordon AB i Halmstad.

Eleverna i det offentliga grundutbildningssystemet täcker idag inte efterfrågan inom motorbranschen. Därför måste antalet platser inom vuxenutbildningen öka genom en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad. Därutöver är en utbyggd satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för motorbranschen.

– Det ska vara möjligt för vuxna att kunna karriärväxla. Det är som vi ser det en nödvändighet för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. För att detta ska fungera fullt ut måste både staten och kommunerna i landet satsa på regionala resurspersoner som kan bygga upp och utveckla dialogen mellan utbildningssystemet och det regionala näringslivet. Där har vi en lång sträcka framför oss, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Fakta:

Företagen i motorbranschen i Hallands län behöver anställa cirka 240 personer under perioden 2018–2020, varav

- 123 tekniker

- 12 kundmottagare/planerare

- 11 bilskadereparatörer/bilplåtslagare

- 56 mekaniker

- 12 bildelspersonal/reservdelspersonal

- 12 verkstadschefer/verkmästare/arbetsledare

- 3 billackerare

- 6 servicemarknadschefer/servicechefer/eftermarknadschefer

 

  • 81 procent av företagen inom motorbranschen i Hallands län har haft svårigheter att rekrytera under det senaste året.

 

  • Brist på andelen kvinnor inom motorbranschen i Hallands län är stor. Idag är andelen kvinnor anställda inom motorbranschen i länet 10 procent.

 

Kontaktinformation

Rapporten:

Caj Luoma

Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Tel: +46 8 76 71 56

Mobil: +46 730 44 71 56

E-post: caj.luoma@transportforetagen.se

 

Verkstad:  

Anders Malmberg

VD, Rejmes Transportfordon AB, Halmstad

Tel: +46 35 280 91 21

E-post: anders.malmberg@rejmesbil.se

 

Pressfrågor:

Shashika Sellgren

Kommunikatör, Transportföretagen

Tel: +46 8 762 71 77

Mobil: +46 722 14 82 89

E-post: shashika.sellgren@transportforetagen.se

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.