Svårt att rekrytera för 57 procent av motorbranschens företag i länet

Motorbranschen är i stort behov av mekaniker och annan personal till verkstäderna. Under 2018–2020 kommer motorbranschen i Västernorrlands län att behöva anställa 120 personer, varav 62 tekniker. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på motorbranschen 2018”.

Studenterna på fordons- och transportprogrammet går en ljusnade framtid till mötes. De får snabbt stimulerande och intressanta arbeten. Men fler elever behövs och det kräver en utbildning som är av god kvalitet och som matchar motorbranschens behov. I rapporten uppger 57 procent av företagen i Västernorrlands län att de under det senaste året har haft svårt att rekrytera. En huvudanledning är svårigheten att hitta personer med rätt – och relevant – utbildning.

– Vi är i stort behov av kompetens samtidigt som det finns stora möjligheter för de som söker sig till vår bransch. Det är en spännande utveckling som sker vad gäller teknik, elektrifiering och digitalisering i våra verkstäder. Släggan och hammaren byts ut mot dator och digitaliserade testverktyg och på sikt, fjärrstyrning av tester, säger Lena Högström, verkstadsansvarig, Berners i Sundsvall. 

Eleverna i det offentliga grundutbildningssystemet täcker idag inte efterfrågan inom motorbranschen Därför måste antalet platser inom vuxenutbildningen öka genom en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad. Därutöver är en utbyggd satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för motorbranschen.

– Det ska vara möjligt för vuxna att kunna karriärväxla. Det är som vi ser det en nödvändighet för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. För att detta ska fungera fullt ut måste både staten och kommunerna i landet satsa på regionala resurspersoner som kan bygga upp och utveckla dialogen mellan utbildningssystemet och det regionala näringslivet. Där har vi en lång sträcka framför oss, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Fakta:

  • Företagen i motorbranschen i Västernorrlands län behöver anställa cirka 120 personer under perioden 2018–2020, varav
  • 62 tekniker
  • 8 kundmottagare/planerare
  • 21 mekaniker
  • 6 bildelspersonal/reservdelspersonal
  • 14 verkstadschefer/verkmästare/arbetsledare
  • 2 servicemarknadschefer/servicechefer/eftermarknadschefer
  • 6 plastreparatörer
  • 57 procent av företagen inom motorbranschen i Västernorrlands län har haft svårigheter att rekrytera under det senaste året.
  • Brist på andelen kvinnor inom motorbranschen i Västernorrlands län är stor. Idag är andelen kvinnor anställda inom motorbranschen i länet 8 procent.

Kontaktinformation

Rapporten:

Caj Luoma

Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Tel: +46 8 76 71 56

Mobil: +46 730 44 71 56

E-post: caj.luoma@transportforetagen.se

 

Pressfrågor:

Shashika Sellgren

Kommunikatör, Transportföretagen

Tel: +46 8 762 71 77

Mobil: +46 722 14 82 89

E-post: shashika.sellgren@transportforetagen.se

 

Verkstad:

Lena Högström

Verkstadsansvarig, Berners i Sundsvall

Tel: +46 60 64 64 13

E-post: lena.hogstrom@berners.se

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.