Välkommen på frukostseminarium: Bussens fossilfria fordonsflotta kan ta tvärstopp!

Bussen leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta – men det kan ta tvärstopp 2019 om aktuella politiska beslut blir verklighet. Välkommen på frukost och seminarium den 19 april med namnkunnig panel med bland andra Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, Jens Forsberg från Naturskyddsföreningen, Caroline Ottosson förvaltningschef på Trafikförvaltningen SLL och företrädare för branschen för att höra mer om läget och framtiden.

Den upphandlade svenska busstrafiken använder idag 86 procent förnyelsebara drivmedel. Men redan till sommaren kan den positiva trenden brytas. De nyligen fattade politiska besluten i Sverige och förslag inom EU kan leda till tvärstopp i utvecklingen.

Sveriges Bussföretag presenterar vid frukostseminariet nuläget för den svenska bussbranschen i arbetet för en fossilfri fordonsflotta och diskuterar den aktuella frågan om biodrivmedelstillgången med inbjudna paneldeltagare. Utgångspunkten är rapporten Statistik om bussbranschen.

"Regeringens beslut om att omklassificera vissa råvaror som utgör en stor del av råvaran för produktion av biodrivmedel i kombination med EUs förslag om att enbart peka ut vissa tekniker som klimatsmarta kan bromsa den positiva utvecklingen i svensk kollektivtrafik", säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag och fortsätter:

"För att svenska bussar ska kunna köra med förnyelsebara drivmedel behövs en stabil skattelagstiftning och långsiktiga regelverk. Vi i bussbranschen leder den svenska omställningen för en fossilfri fordonsflotta och vill köra vidare i den riktningen", avslutar Anna Grönlund

Ta del av rapporten här

Anmäl dig här

Datum: 19 april
Tid: 08.00–09.00, frukost serveras från 07.30.
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.
Sista anmälningsdag: 18 april 2018.

Välkommen!

Program
07.30
Frukost.
08.00 Anna Grönlund, vice vd och branschchef Sveriges Bussföretag inleder seminariet.
08.05 Göran Hallén, näringspolitisk expert och Lars Annerberg, miljöansvarig från Sveriges Bussföretag presenterar branschens nyckeltal för omställning till en fossilfri fordonsflotta.
08.20 Panelsamtal med inbjudna gäster bland andra Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Caroline Ottosson förvaltningschef Trafikförvaltningen SLL, Jens Forsmark Sakkunnig hållbara transporter Naturskyddsföreningen, Jonas Kempe, marknadschef Nobina, Anna Grönlund leder panelsamtalet.
08.50 Frågor från publiken.
09.00 Avslutning

Sveriges Bussföretag är ett arbetsgivar- och branschförbund inom Transporföretagen och Svenskt Näringsliv. Förbundet har drygt 300 medlemsföretag. Medlemmarna är busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. Sveriges Bussföretag startade 1 januari 2014, när Bussarbetsgivarna och Svenska Bussbranschens Riksförbund slog ihop sina verksamhetsområden. Läs mer på sverigesbussforetag.se.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar