Vild strejk brott mot den svenska modellen

Igår gick miljöarbetare i Stockholm ut i vild strejk på renhållningsföretaget RenoNorden. Den vilda strejken är olovlig och bryter mot den svenska modellen.

RenoNorden är bundet av Miljöarbetaravtalet som tecknas mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet. Kollektivavtalet innebär en rad förpliktelser för parterna. Den viktigaste är att fredsplikt råder under avtalsperioden. Om tvist uppkommer ska den lösas genom förhandling och ytterst i domstol. Ingen av parterna har rätt att vidta stridsåtgärder. Part som tillgriper stridsåtgärder bryter mot fredsplikten, kollektivavtalet och den svenska modellen.

- Den vilda strejken innebär ett ifrågasättande av den svenska modellen – spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden är att fredsplikt råder under avtalsperioden. Kollektivavtalet måste försvaras, säger Anders Norberg, chef för arbetsgivarfrågor på Transportföretagen och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

- Uppgifter om avskedad personal cirkulerar men påståendena är felaktiga. Ingen har avskedats, säger Anders Norberg.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är bransch och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar