Förhandlingarna mellan Bussarbetsgivarna och Transport strandade

Förhandlingarna mellan Bussarbetsgivarna och Transport strandade Natten mellan tisdag och onsdag strandade förhandlingarna mellan Bussarbetsgivarna och Svenska Transportarbetareförbundet om nytt avtal för bussföretag som bedriver beställnings- och turistbusstrafik. Förhandlingarna berör ca 400 företag med ca 2.000 anställda. Bakgrunden till den uppkomna situationen är bl a en tvist mellan Transport och Kommunal om vem som skall organisera bussförare. LO har i juni 1996 fattat beslut om gränsdragningen vilket dock inte lett till att frågan har lösts. Många företag har personal organiserad både i Transport och i Kommunal, vilket innebär betydande svårigheter med att tillämpa olika avtal. Transport har i de nu strandade förhandlingarna erbjudits avtal väl i nivå med vad Kommunals medlemmar tidigare i våras erhöll efter 13 dagars strejk. Transports krav har dock varit mer långtgående bl a med avseende på både tidpunkt för löneökning och löneökningens storlek. I förhandlingarna har såväl löneökningar och avtalsperiodens längd som allmänna anställningsvillkor berörts. "Eftersom de mindre bussföretag som berörs av dessa förhandlingar konkurrerar med de företag som omfattas av Kommunals avtal är det av konkurrensskäl viktigt att kollektivavtalen är kostnadsneutrala" säger Peter Jeppsson, VD för Bussarbetsgivarna. Ytterligare information lämnas av BuAs VD, Peter Jeppsson, telefon 08-762 71 01, 0708-76 27 22. Bussarbetsgivarna är ett av förbunden i TransportGruppen, som är en förbunds- grupp inom SAF. BuA organiserar ca 500 företag med 18.000 anställda inom bussbranschen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00010/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00010/bit0002.doc

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar