Hamnarbetarförbundet varslar om strejk för att bevara stuverimonopolet

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk för att bevara stuverimonopolet Det är omvittnat svårt för nya aktörer att etablera ny verksamhet i hamnarna. Olika hinder finns runt om i Europa. I Sverige har de fackliga organisationerna länge effektivt hindrat nya företag från att komma in och bedriva godshantering i hamnarna. På senare år har dock en viss attitydförändring glädjande nog märkts av. Den fick emellertid ett brått slut den 25 september, då Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetarförbundet genomförde en tvåtimmars arbetsnedläggelse i protest mot EU-kommissionens förslag om regler som ska underlätta för nya aktörer att etablera sig i Europas hamnar. Svenska Hamnarbetarförbundet har nu varslat om en ny arbetsnedläggelse, denna gång under två timmar den 6 november. Även denna strejk riktar sig mot förslaget till direktiv om tillträde till hamnmarknaden i EU. - Vi uppfattade den första aktionen som en engångsföreteelse, och valde därför att inte vidta några motåtgärder, säger Peter Jeppsson, VD i TransportGruppen och Sveriges Hamnar. Men nu går Hamnarbetarförbundet ett steg för långt, konstaterar han. En ytterligare strejk i hamnarna kommer att förorsaka stor skada. Vi anser att åtgärden är olaglig och stämmer nu Svenska Hamnarbetarförbundet till Arbetsdomstolen. - Förbundet Sveriges Hamnar har ställt sig bakom de principer som ligger bakom EU-kommissionens förslag, men vi arbetar konstruktivt för att få igenom vissa ändringar i förslaget. Att döma av de signaler vi får från Europaparlamentet tycks vi också vara på god väg att får gehör för våra synpunkter, konstaterar Peter Jeppsson. - Vi har väldigt svårt att förstå vad hamnarbetarna är oroliga för. De är väl medvetna om att också nytillkommande företag i hamnarna kommer att arbeta på det gällande kollektivavtalet, understryker Peter Jeppsson. I ljuset av vad den svenska industrin för närvarande går igenom, som innebär att hundratals anställda dagligen mister sina jobb, måste hamnarbetarnas stridsåtgärder beskrivas som en lyxstrejk. Ytterligare upplysningar: Peter Jeppsson, VD i TransportGruppen och Sveriges Hamnar, tel. 0730-44 71 01 eller Jan Appelgren, förhandlingschef i Sveriges Hamnar, tel. 0730-44 71 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00860/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00860/bit0001.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar