Imorgon fredag 19/10 publiceras TransportIndikatorn, TransportGruppens kvartalsvis återkommande barometer på konjunkturläge och framtidstro i transportnäringen. Denna gång med helt ny information på temat klimat och transporter

I TransportIndikatorn för tredje kvartalet har företagspanelen besvarat frågor med anknytning till klimatdebatten. Det handlar bl a om kundernas efterfrågan och betalningsvilja för miljöåtgärder samt om anpassning av transportprodukter och -tjänster för att minska miljöbelastningen.

TransportIndikatorn genomförs kvartalsvis av Handelns Utredningsinstitut, HUI, på uppdrag av TransportGruppen. Svaren från Indikatorpanelen denna gång ger helt ny information om vad transportföretagen faktiskt gör på miljöområdet och om hur åtgärderna tas emot av kunderna. En utförlig redovisning ges i TransportIndikatorn.

Som vanligt tar TransportIndikatorn även temperaturen på konjunkturläget och framtidstron i transportnäringen. Har optimismen ökat eller minskat? Svaren ges när TransportIndikatorn publiceras via elektroniskt utskick kl 06:00 imorgon fredag den 19 oktober.
För ytterligare information kontakta Maria Nygren, Vice vd TransportGruppen, tel. 08-762 71 07 eller 070-590 94 90

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar