Kommentar till infrastrukturpropositionen: Helhet måste gå före regionalt inflytande

– Infrastrukturen gynnas inte av kommunalråd som vill få klippa band vid invigningar. Så lova oss en sak Åsa Torstensson; helheten måste alltid gå före regionalt inflytande, säger Maria Nygren, vice vd för TransportGruppen, i en kommentar till infrastrukturpropositionen.

Ingen kan ifrågasätta att infrastrukturministern lyssnat av vilka insatser som behöver göras för transportnätet i vårt avlånga land. TransportGruppen hoppas dock att signalerna om att se till helheten och skapa bättre förutsättningar för samordnade transporter står sig starkare än budskapet om att stärka det regionala inflytandet.

Propositionen säger att ”transportsystemet ska planeras utifrån att hela resan eller transporten ska fungera”. Vi instämmer men kan som exempel i dagsläget konstatera att helheten, så fort vi börjar röra oss i stadstrafik, tenderar att fokusera på utrymmet för kollektivtrafiken. Ska vi verkligen tala om en helhetslösning behöver också varuförsörjningen i form av gemensamma ”kollektiva” godstransporter till centrala butiker tryggas. TransportGruppen välkomnar därför beskedet om vikten av dialog med näringslivet.

Regeringens valda strategi, att inte presentera konkreta projekt må vara klok och ansvarstagande i den meningen att ingen satsning ska kunna ifrågasättas som förhastad. Samtidigt bygger detta hanteringssätt upp mycket höga förväntningar på vad som komma skall.


För mer information kontakta vice VD Maria Nygren, tfn: 08-762 71 07 eller pressekreterare Dag Gustavsson, tfn: 08-762 71 69, 070-319 24 44

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar