Nytt löneavtal på transportområdet för 30.000 anställda

Nytt löneavtal på transportområdet för 30.000 anställda Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, och Svenska Transportarbetareförbundet träffade på måndagkvällen ett nytt avtal för chaufförer i lastbilsåkerier och terminalarbetare i speditionsföretag. Avtalet omfattar ca 30.000 anställda i 3.700 företag inom transportbranschen. Samtidigt har avtal träffats mellan Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund och Transport om nytt avtal för ca 1.000 terminalarbetare. Avtalen omfattar en period om 14 månader och gäller retroaktivt fr o m den 1 januari 1999. Avtalen ger en löneökning på 500 kronor per månad och en konsekvensökning av olika lönetillägg på 3 procent. De stridsåtgärder som Transport varslat om till den 19 maj har samtliga återkallats. - Trots att våra företag har en mycket besvärlig lönsamhets- och konkurrenssituation har vi, för att undvika en konflikt som skulle ha drabbat hela samhället, gått med på löneökningar i nivå med vad andra branscher träffat avtal om, säger Peter Jeppsson, VD i BA. Information lämnas av BAs och TransportGruppens VD, Peter Jeppsson, tfn 0708- 762 722, 08-762 71 01, samt av SHTs biträdande förhandlingschef, Carl-Erik Setterberg, 0708-762 724 Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, är ett av förbunden inom TransportGruppen som är en förbundsgrupp inom SAF. BA organiserar ca 5.000 företag med ca 50.000 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00380/bit0002.doc

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar