Svenska företag ropar efter miljövänliga transporter, men det får inte kosta något extra!

Efterfrågan på miljövänliga transporter är stor och transportföretagen arbetar aktivt med att miljöanpassa sin verksamhet. Däremot är kundernas vilja att betala för miljövänliga transporter förvånansvärt liten. Detta visar TransportIndikatorn för tredje kvartalet 2007.

– Svaren på TransportIndikatorns temafrågor visar att transportnäringen tar ansvar för miljön genom olika åtgärder, kommenterar TransportGruppens VD Peter Jeppsson. Men miljöinvesteringar kostar, så med tanke på klimatdebatten och på att miljövänliga transporter efterfrågas är det förvånande att kunderna inte vill betala extra för de miljöåtgärder som genomförs, tillägger han.

Transportnäringen miljöanpassar verksamheten för att minska miljöbelastningen. Av transportföretagen använder nära hälften, eller 49 procent miljövänliga drivmedel och hela 43 procent har genomgått miljöcertifiering. Däremot uppger endast 14 procent att deras kunder är beredda att betala mer för att få miljöanpassade transporttjänster och – produkter.

TransportIndikatorn visar även att transportföretagen nu ser något mer negativt på försäljningsutvecklingen, samtidigt som nästan 1/3 förutspår att antalet medarbetare i verksamheten kommer att öka.

– Förklaringen är sannolikt att många företag har nått sitt kapacitetstak och omedelbart måste anställa för att kunna öka omsättningen ytterligare. Om inte arbetskraftbehovet kan mötas ser vi en stor risk för att transportköparnas efterfrågan på varutransporter inte kommer att kunna tillgodoses och då bromsar tillväxten, säger Peter Jeppsson, VD för TransportGruppen.

Hela rapporten finns att läsa i oktober månads TransportIndikator, som bifogas och även finns att ladda ner på transportfakta.se För ytterligare information, kontakta Peter Jeppsson, VD, tel 08-762 7101 eller 0730-44 7101 eller Maria Nygren, Vice vd TransportGruppen, tel. 08-762 71 07 eller 070-590 94 90

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar