Trapets Outsourced Trading Surveillance rekryterar Jan Melin från Finansinspektionen

Trapets tjänst för outsourcad handelsövervakning, Outsourced Trading Surveillance, höjer kompetensen ytterligare genom rekryteringen av Jan Melin.

Jan Melin kommer närmast från tjänsten som finansinspektör på Finansinspektionen, FI. Jan har mångårig erfarenhet av övervaknings- och marknadsmissbruksrelaterade frågor från FI och innan dess arbetade han som värdepappersmäklare i Stockholm och i Luxemburg.

”Det fortsatta intresset för vår outsourcade tjänst för handelsövervakning gör att vi rekryterar fler erfarna marknadsövervakare och vi är väldigt glada att Jan ansluter till oss” säger Peter Nylén, chef för Outsourced Trading Surveillance.  

Trapets erbjuder sedan 2014 Outsourced Trading Surveillance, förmodligen som enda bolag i världen. Tjänsten utförs för närvarande åt sex banker i Sverige och Norge. Efter rekryteringen av Jan Melin arbetar tre personer på Trapets Outsourced Trading Surveillance, de har tillsammans en mycket bred erfarenhet från marknadsövervakning på börser, banker samt från Finansinspektionen.

För mer information

Peter Nylén                                                  Gunnar Wexell
Chef Outsourced Trading Surveillance        Styrelseordförande
+46 703 06 03 89                                         +46 8 644 0150
peter.nylen@trapets.com                         gunnar.wexell@trapets.com

Om Trapets AB

Trapets AB är Nordens ledande leverantör av system och tjänster för marknadsövervakning, övervakning mot penningtvätt (AML) och kundscreening mot sanktions- och PEP-listor. Bolaget tillhandahåller expertstöd avseende övervaknings- och compliancelösningar för finansmarknaden samt kompletta implementationsprojekt, systemdrift, konsulting och underhållstjänster. Tjänsterna sträcker sig från införande av system för regelefterlevnad och avancerade övervaknings- och analysprogram till helt outsourcad handelsövervakning.

http://www.trapets.com

Media

Media

Dokument & länkar