Försäljningen ökar stadigt

Fjärde kvartalet (Q4) 2006/2007 (april – juni):
• Försäljningen i koncernen för Q4 uppgick till 108,5 (91,7) MSEK, en ökning med 18 % jämfört med motsvarande period föregående år.
• Nettoomsättningen ökade med 15 % och uppgick till 7,2 (6,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (0,9) MSEK.
• Nytt varumärke, Budjet (www.budjet.se), lanserades i juni 2007.


Verksamhetsåret 2006/2007 (juli - juni):
• Försäljningen i koncernen för verksamhetsåret uppgick till 388,6 (348,5) MSEK, en ökning med 12% jämfört med motsvarande period föregående år.
• Nettoomsättningen uppgick till 26,5 (24,1) MSEK, en ökning med 10 %.
• Rörelseresultatet uppgick till -8,7 (-3,7) MSEK.
• Bolaget har etablerat sajter i 18 nya länder.


VD:s kommentar
”Bolagets första räkenskapsår som noterat bolag har varit präglat av ett positioneringsarbete inför framtiden. Företaget har tagit de första stegen att lansera bolagets varumärken inom hela Europa. Samtliga lanseringskostnader för detta arbete belastar årets resultat vilket medfört att resultatet är sämre än tidigare beräknat. Bolaget kommer att fokusera på att förbättra resultatet under kommande räkenskapsår.”

Mattias Sesemann
VD

Dokument & länkar