PRESSINBJUDAN: Politiker-Workshop om äldreomsorgen

Politiker från alla riksdagspartier deltar i workshopen. Vi utbyter idéer och erfarenheter kring hur en väl fungerande äldreomsorg är uppbyggd och de utmaningar som finns inom och utom verksamheten. Vi vill också väcka debatt i syfte att generellt höja äldreomsorgens kvalitet och status.

 

Vi tror på ett liv före döden!
Tre Stiftelser är en kommunal stiftelse som driver fyra populära äldreboenden i Göteborg. Vi lever efter devisen att ingenting är omöjligt. God mat, vackra miljöer, stimulerande aktiviteter och nya tekniska lösningar bidrar till ökad livsglädje.


 

Deltagande politiker:

  • Daniel Bernmar, Kommunalråd, V
  • Pernilla Börjesson, Kandidat till kommunfullmäktige, SD
  • Ann Catrine Fogelgren, Bitr kommunalråd, L
  • Marina Johansson, Kommunalråd, S
  • Axel Josefson, Bitr kommunalråd, M
  • David Lega, Kommunalråd, KD
  • Christina Rogestam, Riksdagskandidat, (Fyrbodal), C
  • Hillevi Werring, Ersättare i kommunfullmäktige, MP

Program:
10.00 – 10.30     Politiker – Presentation och partiernas syn på äldreomsorgen
10.30 – 12.30     Tre Stiftelser – Presentation och öppna diskussioner
12.30 – 13.00     Rundvandring
13.00 – 14.00     Lunch


När: 28 maj kl. 10-14
Var: Änggårdsbackens, Per Dubbs gata 4A i Göteborg
Hur: Deltagare är representanter från alla riksdagens partier

För anmälan, v.v. kontakta Birgitta Plyhm, birgitta@plyhm.se 0707 77 12 90

 
 

Välkomna!
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
www.trestiftelser.se
www.news.cision.com/se/tre-stiftelser    

Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – där omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Snabbfakta

Politiker från alla riksdagspartier deltar i workshopen. Vi utbyter idéer och erfarenheter kring hur en väl fungerande äldreomsorg är uppbyggd och de utmaningar som finns inom och utom verksamheten. Vi vill också väcka debatt i syfte att generellt höja äldreomsorgens kvalitet och status.
Twittra det här