AP3 förvärvar handelsfastigheter i Sverige

Tredje AP-fonden (AP3) har via ett helägt bolag förvärvat en portfölj med 72 handelsfastigheter för knappt en miljard kronor från en fond som förvaltas av AXA Real Estate. Fastigheterna är geografiskt spridda över landet men med en koncentration till södra och mellersta Sverige. Mer än 80 % av portföljen utgörs av livsmedelsbutiker med Willy:s, ICA Supermarket och Hemköp som de största hyresgästerna.

- Affären innebär att vi diversifierar vår fastighetsportfölj med segmentet handelsfastigheter. Fastigheterna förväntas ge en god stabil avkastning, säger Bengt Hellström, chef för alternativa investeringar AP3.

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, Chef kommunikation och hållbara investeringar, telefon: 0709-517 223 christina.hillesoy@ap3.se

AP3 är en av fem AP-fonder som förvaltar det svenska pensionssystemets buffertkapital. AP-fonderna har två roller, dels en buffertroll för att jämna ut perioder av löpande över– eller underskott i pensionssystemet och dels rollen att bidra till finansiell stabilitet i pensionssystemet. De fem AP-fondernas kapital utgör cirka 10% av pensiosnsystemets totala tillgångar. AP3s förvaltade kapital per 31 december 2012 uppgick till 232 956 miljoner kronor. På www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Taggar:

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Dokument & länkar