Tredje AP-fonden anställer portföljförvaltare från Riksbanken

Tredje AP-fonden har anställt Veronica Wahlberg som portföljförvaltare för fondens externförvaltning. Veronica kommer närmast från Riksbanken där hon har arbetat med projekt med fokus på penningpolitik, och dessförinnan bland annat på Ålandsbanken och Kaupthing Bank. Veronica tillträder tjänsten i februari 2016 och ersätter Peter Ragnarsson som lämnar AP3 i slutet av november.

För eventuellt ytterligare information kontakta:

Claudia Stanghellini, AP3 Chef Externförvaltning 08-555 17 158 claudia.stanghellini@ap3.se

Lil Larås Lindgren, AP3 Chef Kommunikation, 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se
     

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. AP3 har avkastat 9,3 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden. Motsvarande siffra för inkomstindex är 2,4 procent, vilket betyder att AP3s avkastning avsevärt bidragit till pensionssystemet. Per den 30 juni 2015 förvaltade fonden 304 miljarder kronor.

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Dokument & länkar