Delårsrapport Januari - September 2007

Ökad försäljning och förbättrat resultat i samtliga affärsområden

”Effektiviseringar i verksamheten och fortsatt fokus mot lönsamma segment skapar ökad tillväxt och marginalförbättringar”, säger VD & koncernchef Peter Nilsson.

Såväl order- som leveransläget var fortsatt gott under tredje kvartalet och tillväxten var bra, med en organisk tillväxt om 12 procent.

Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 49 procent. Samtliga affärsområden ökade såväl rörelseresultat som rörelsemarginaler tack vare bl a goda volymer och fortsatt framgångsrik fokusering mot lönsammare segment.

Aktiviteter inom ramen för Trelleborg Automotives strategiska och operationella översyn har fortsatt under tredje kvartalet. Under kvartalet har också Trelleborg Engineered Systems tagit beslut om flytt och specialisering av produktion för att öka konkurrenskraften och frigöra synergier.

Koncernen bistår fortsatt myndigheterna i den konkurrensutredning som pågår. Tidigare kommunicerade bedömningar kring påverkan på Trelleborgkoncernen kvarstår.

Koncernens nyckeltal

Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 18 procent till 7 453 msek (6 306) och för perioden januari-september till 23 172 msek (20 342).

Tredje kvartalet Januari-september
Resultat efter skatt 217 msek (201) 698 msek (775)
varav jämförelsestörande
poster*, netto -87 msek (-) -301 msek (-17)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till 2:35 sek (2:20) och för perioden januari-september till 7:60 sek (8:45).


Operativa nyckeltal
Kvarvarande verksamheter, exkl. jämförelsestörande poster*:
Tredje kvartalet Januari-september
Rörelseresultat 543 msek (364) 1 745 msek (1 339)
Resultat före skatt 424 msek (285) 1 428 msek (1 116)
Resultat efter skatt 304 msek (201) 999 msek (788)
Resultat per aktie 3:35 sek (2:20) 10:95 sek (8:60)Utsikter för fjärde kvartalet 2007
Utsikterna för fjärde kvartalet 2007 kvarstår oförändrade från utsikterna för årets första tre kvartal.
För generell industri förväntas ingen avmattning i efterfrågan och den bedöms vara fortsatt mycket stark inom segmenten Flygindustri och Olja/Gas. För fordonsrelaterade verksamheter förväntas produktionsneddragningar, framförallt hos nordamerikanska kunder, ha negativa effekter.

* För beräkning av operativa nyckeltal har följande jämförelsestörande poster exkluderats: omstruktureringar, nedskrivningar, engångsintäkter och engångskostnader.


INBJUDAN till telefonkonferens 26 oktober kl 09.30
Telefonkonferens kommer att hållas den 26/10 kl 09:30. Ring +44 (0)20 7806 1967 eller +46 (0)8 5352 6407 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig tre dagar efter konferensen på tel nr +44 (0)20 7806 1970 eller +46 (0)8 5876 9441, kod 264973.


Kalender
Bokslutskommuniké 2007 15 februari, 2008
Delårsrapport januari-mars 2008 28 april, 2008
Årsstämma 28 april, 2008


KONTAKT
Bo Jacobsson, Finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60
bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström, IR-ansvarig
tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69
mikael.bystrom@trelleborg.com

Viktoria Bergman, Kommunikationsdirektör
tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33
viktoria.bergman@trelleborg.com

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar