Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2012

”Helåret 2012 var ett bra år för Trelleborg. Vi har i en turbulent ekonomisk tid förbättrat vår geografiska balans och portfölj av verksamheter samt stärkt våra positioner. Under året har vi bildat det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic, vilket är av stor strategisk betydelse.

Det är en styrka att koncernen kan uppvisa tillfredställande försäljning, rörelseresultat och marginal i det fjärde kvartalet, en period som präglats av den betydande osäkerhet som råder i den globala ekonomin. Därutöver utvecklades kassaflödet positivt tack vare en effektiv rörelsekapitalhantering.

Vi ser tecken på att marknadsutvecklingen börjar stabiliseras, även om osäkerheten lever kvar. Vi följer den ekonomiska utvecklingen noga och har såväl en trygg finansiell bas som fortsatt god beredskap att hantera en volatil marknad,”  säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 13 februari kl. 10:30
En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 13 februari kl. 10:30. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen ring 08-505 564 76, eller +44 203 364 5373 eller +1877 679 29 93. Kod: ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.              

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068,
0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 februari 2013, kl 07:45.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

Taggar:

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar