Förändring av antalet aktier och röster i Trelleborg

Den av Trelleborg nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under juni 2009 ökat enligt följande: Före nyemissionen fanns sammanlagt 90 357 261 aktier i Trelleborg, varav 9 500 000 aktier av serie A och 80 857 261 aktier av serie B, motsvarande totalt 175 857 261 röster. Antalet aktier ökade genom nyemissionen med 180 714 522, varav 19 000 000 aktier av serie A och 161 714 522 aktier av serie B. Antalet röster ökade med 351 714 522. Efter nyemissionen finns per den 30 juni 2009 sammanlagt 271 071 783 aktier i bolaget, varav 28 500 000 aktier av serie A och 242 571 783 aktier av serie B, motsvarande totalt 527 571 783 röster.

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar