Trelleborgs avyttring av affärsenheten Fluid Solutions slutfört

Trelleborgs avyttring av verksamheten Fluid Solutions inom affärsområdet Trelleborg Automotive är nu slutförd. Verksamheten övertas av Bavaria Industriekapital AG med säte i München, Tyskland.

Avyttringen är ett led i strategin att fokusera Trelleborgs verksamhet till utvalda segment. Med detta koncentreras den fordonsrelaterade verksamheten ytterligare. Framåt ska Trelleborg Automotive lägga ännu mer kraft på att stärka den världsledande positionen inom ljud- och vibrationsdämpande lösningar för bilindustrin.

Fluid Solutions har cirka 1 900 anställda och verksamhet i Frankrike, Italien, Polen, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och Tyskland. Fluid Solutions tillverkar komponenter såsom slangar för motorkylning och lufttillförsel främst för personbilar. Verksamheten omsatte 2009 cirka 1 300 MSEK och redovisade förlustresultat.

De slutliga finansiella effekterna av avyttringen kommer att redovisas i Trelleborgs delårsrapport för andra kvartalet 2010, den 21 juli 2010.

 

 

För ytterligare information kontakta gärna

Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap.       www.trelleborg.com

 

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-07-02 kl 08:00

 

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar