Trelleborgs kapitalmarknadsdag 2018

Trelleborg anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. På programmet står bland annat en genomgång av Trelleborgs strategiska prioriteringar och mål, koncernens finansiella utveckling samt hur Trelleborg arbetar för att göra det enkelt för kunder att göra affärer med koncernen. Presentationer kommer att hållas av VD och koncernchef Peter Nilsson, ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult samt koncernens affärsområdeschefer. Samtliga presentationer kommer att vara tillgängliga på www.trelleborg.com. 

VD och koncernchef Peter Nilsson kommer att bekräfta Trelleborgs marknadsutsikter för det andra kvartalet 2018 från den 25 april 2018, att marknaden rör sig sidledes och att efterfrågan bedöms vara i nivå med första kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer. Vidare kommer Peter Nilsson att informera om hur koncernens strategi, att inneha ledande positioner i utvalda segment, styrt och styr investeringstakten och aktivitetsnivån inom koncernen.

Ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult kommer återupprepa koncernens finansiella vägledning för 2018 med bland annat sammanlagda investeringar om 1 800–2 000 MSEK och omstrukturerings-kostnader om cirka 250 MSEK.

Vidare kommer affärsområdescheferna att beskriva prioriteringarna inom sina affärsområden, med tonvikt på produkter och lösningar som anses ha stor framtida potential inom olika marknader. Fokus ligger på att produkter och erbjudanden ska förenkla för kunder att göra affärer med Trelleborg och därmed skapa ett extra värde för dem.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 32 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.  
www.trelleborg.com

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar