Webbhot har ökat med 540 procent

Säkerhetsföretaget Trend Micro presenterar nu resultatet av en omfattande användarundersökning genomförd med 1200 slutanvändares upplevelser och erfarenheter av IT-säkerhet. För att tydliggöra skillnader har resultatet även jämförts med en liknande undersökning som gjordes år 2005. Undersökningen omfattar 1200 datoranvändare på företag i USA, Storbritannien, Tyskland och Japan.

Både Trend Micros hotforskning och undersökningens resultat visar en ökning i antalet spam från 2005 till 2007. Dock upplever färre företagsanvändare i USA att de tagit emot spam. De brittiska respondenterna tyckte överlag att säkerhetshot var mindre allvarliga år 2007 än 2005. Å andra sidan tyckte tyska respondenter att alla hot verkat bli mer allvarliga det senaste året.

Enligt Trend Micros forskningscentrum,TrendLabs ökade webbhot med 540 procent mellan januari 2005 och januari 2007. Många slutanvändare känner dock ingen ökad oro kring de nya hoten. En anledning till detta kan vara att de ny hoten är så pass tysta och osynliga.

Globalt sett fortsätter virus, spam och spionprogram att vara de mest välkända säkerhetshoten. I Japan växte kännedomen om spam från 76 procent år 2005 till hela 93 procent år 2007.
Trots att fyra av tio respondenter i alla länder indikerade att de hade mottagit spam de senaste tre månaderna rapporterar de amerikanska respondenterna en minskning av procenten av spam, när man jämför med studien från 2005 (84 procent år 2005 jämfört med 72 procent år 2007).
Variationerna i mängden spam, som spåras av TrendLabs, beror på ökningen av bildspam, men även på att ny teknik, som kan identifiera och blockera bildspam, kommit.
I likhet med spam, som upptäcks i Trend Micros undersökningar, har antalet tillfrågade som upptäckt spionprogram i USA minskat (41 procent år 2005 till 35 procent år 2007) och i Tyskland (23 procent år 2005 till 19 procent år 2007), men mest markant i Storbritannien (42 procent är 2005 till 26 procent år 2007). I likhet med spam är det troligt att minskningen av spionprogram kan hänföras till den ökade komplexiteten hos attackerna samt att slutanvändaren har mindre möjlighet att identifiera nya, tysta installationer av skadlig kod.
I och med det ökade antalet och mer sofistikerade spam- och phisingattackerna blir utbildning av företags- och slutanvändare allt viktigare. Förutom att vara obehagligt för slutanvändare, innehåller spam- och phisingattacker ofta länkar till webbsajter med skadliga kod. Infektioner genom sådana här omdirigeringar utgör ett allvarligt hot eftersom offren för sådana attacker är sårbara när det gäller stöld av personlig och företagsrelaterad information.
Medan slutanvändare i vissa länder känner igen allvaret i hoten är de också mer benägna att ta risker och öppna misstänkta dokument eller klicka på misstänkta länkar från sina datorer på jobbet. Kanske känner de sig mindre personligt ansvariga för säkerhetsfrågorna på jobbet därför att de har tillgång och tillit till sup¬port¬av¬del¬ning¬en och mer ansvariga för sina egna hemdatorer när deras personliga säkerhet är i fara.
Andra viktiga resultat visade:
• Anställda i Japan är de som litar mest på sin IT-avdelning. Under de tre månader innan studien genomfördes kontaktade 40 procent sin IT-avdelning. Som kontrast till denna siffra fanns amerikanska användare, som hade minst förtroende för sina IT-avdelningar, där endast 24 procent kontaktade dem under samma period.

• USA-respondenter har generellt sett ett större förtroende för det skydd som företaget erbjuder. 40 procent anser att det skydd de har på jobbet är bättre mot spam, phishing och virus än det de har på hemmadatorerna. Detta kan även vara orsaken till att de är mer benägna att klicka på misstänkta länkar och hemsidor när de är på jobbet (17 procent), vilket är många fler än i Tyskland (8 procent).

• Oavsett är de amerikanska respondenterna mer benägna att ta säkerhetshot på allvar – särskilt i jämförelse med respondenterna i Storbritannien. Till exempel indikerade hela 60 procent av de amerikanska respondenterna att de ser spionprogram som ett allvarligt hot medan bara 48 procent av slutanvändare i Storbritannien tyckte så. På samma sätt ansåg 48 procent av amerikanska slutanvändare att spam kan vara farligt medan bara 27 procent av de brittiska användarna ansåg det vara ett allvarligt hot.

• 48 procent av alla respondenter som har utsatts för spionprogram eller phishing anser att deras IT-avdelning kunde ha förekommit händelsen.

På Trend Micros Threat Resource Center på http://itw.trendmicro.com finns mer information om de senaste säkerhetshoten, säkerhetstips, realtidsdata från TrendLabs och Trend Micros blogg om skadlig kod.

För mer information, var vänlig kontakta:

Kaja Narum, vd Trend Micro Sverige
Tfn: +46 (0)703 59 99 04
E-post: kaja.narum@trendmicro.com

Carsten Carlsson
Tfn: +46 (0)709 56 38 74
E-post: carsten.carlsson@fireflycomms.com

Om Trend Micro
Trend Micro är en av världens ledande aktörer inom lösningar för informationssäkerhet, internethot och skadlig kod. Trend Micro grundades 1988 och hjälper såväl konsumenter som företag med mjukvara, hårdvara och tjänster inom säkerhet. Trend Micro har sitt huvudkontor i Tokyo och företaget finns i mer än 30 länder runt om i världen. Produkterna säljs via partners och återförsäljare. Mer information och testversioner av Trend Micros produkter och tjänster finns på www.trendmicro.com.

# # #

Trend Micro och logotypen t-boll är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Trend Micro Incorporated. Alla andra företags- eller produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.


Prenumerera