Australisk stororder på fem Opcon Powerbox – 50 MSEK

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har idag fått sin största Opcon Powerbox-order hittills, en order på ytterligare fem Opcon Powerbox till Australien för leverans 2009/2010. Ordervärdet överstiger 50 mkr. Kund är Opcons partner CoGen ORC Power Australia (”CoGen”)/Enerji Ltd. Sammantaget innebär det att CoGen/Enerji nu beställt sex Opcon Powerbox för leverans inom det närmaste året.

CoGen, som har fått den exklusiva distributionsrätten för Opcon Powerbox i Australien, fokuserar initialt på den 2,3 miljoner km² stora yta, motsvarande fem gånger Sveriges yta, som täcker regionerna Kimberly, Pilbara, Gasgoyne, Mid West och Southern Goldfields och inte är kopplade till stamnätet (South Western interconnected Grid). Marknaden består av gruvor och avlägsna orter/regionala center, där elförsörjningen nästan uteslutande sker med hjälp av lokal, fossileldad elproduktion till höga kostnader. Enbart bränslekostnaden i systemen uppgår till runt 1,80 SEK/kWh (32 cent AUD/kWh). Vidare riktar CoGen sig till kompressorstationer vid gas pipelines, aluminiumsmältverk, cementtillverkare och andra processindustrier med stora mängder spillvärme över hela Australien. – Vi har fler än 600 gruvbolag och över 350 större aktiva gruvor i Australien där de flesta inte är anslutna till stamnätet utan tvingas använda egen, dyr elproduktion. I genomsnitt finns plats för en eller två Opcon Powerbox vid varje gruva. Vid stora järnmalmsgruvor med 40 MW elproduktionskapacitet eller mer, har mer ingående studier visat att det kan finnas plats för uppåt 14 Opcon Powerbox. Samtidigt har vi ett omfattande gasnät i Australien där enorma mängder spillvärme tappas ut vid varje pumpstation. En enskild pumpstation kan ha tillgänglig spillvärme för att installera upp till 14 Opcon Powerbox. Det säger en hel del om vilken ekonomisk och miljömässig potential som finns här, säger Ross Smith, vd CoGen. – Med dess stora avstånd och höga elpriser är Australien en mycket attraktiv marknad för Opcon Powerbox och vår teknik för CO2-fri elproduktion. Vad Opcon Powerbox erbjuder i form av CO2-fri, bränslefri elproduktion kommer att vara mycket attraktivt för alla dessa kunder som inte är uppkopplade mot stamnätet, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB. – Samtidigt är möjligheterna i Australien bara toppen på isberget. Spillvärme är en enorm och till stora delar outnyttjad källa för ny elproduktion världen över. Enligt det amerikanska energidepartementet finns mer tillgänglig spillvärme i amerikansk industri än elproduktionen från alla andra förnyelsebara energikällor i USA sammantaget, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB. Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon Powerbox på 0,74 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53 Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 e-post: info@opcon.se www.opcon.se

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar