Bioenergiorder till Norskt fjärrvärmeverk

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE), tidigare DI gasell, har tagit sin andra order någonsin till ett fjärrvärmeverk i Norge. SRE har tidigare installerat ett system i Gardermoen.

Ordern för slutkunden Biovarme AS för fjärrvärmeverket i Lörenskog är på rökgaskondensering med luft- och vattenrening anpassat för en pannstorlek på 2 X 4 MW och uppgår till 4 mkr.

- Den norska fjärrvärmesektorn har länge varit något av en slumrande marknad. En kombination av höga priser på olja och gas och framför allt trycket kring klimatfrågan gör dock att vi ser ett uppsving för fjärrvärme överhuvudtaget i Norge där också biobränslen nu verkar vara på gång. Något som innebär ökade möjligheterna för våra produkter, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.


SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och dess satsning på Waste Heat Recovery (värmeåtervinning). SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. SREs produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning genom rökgaskondensering och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora energibesparingar där verkningsgraden i en biobränsleeldad panna kan ökas med cirka 25-30 procent samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se
www.Opcon.se

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar