Delårsrapport januari - juni 2007

Stärkt plattform för framtida lönsam tillväxt inom energi- och miljöteknik

• Prioritet på strategisk tillväxtplattform före kortsiktig lönsamhet.
• Tillväxtmål tidigareläggs; redan i slutet av 2009 ska omsättningen uppgå till 1 000 mkr i årstakt.
• Förbättrat resultat kvartal 3, fortsatt förbättring kvartal 4.
• Flera bolagsförvärv har genomförts som del av satsningen inom Renewable Energy. Inga resultat från de stora förvärven har konsoliderats.
• Produktion och anläggningsbygge för Opcon Powerbox har startat.
• Positivt resultat för affärsområdet Renewable Energy, trots stora satsningar.
• Volymtapp, valutaeffekter samt personalavvecklingskostnader tynger Engine Efficiency
under kvartal 2.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,6 mkr (31,2 mkr), varav för andra kvartalet 1,5 mkr (15,4 mkr).
• Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 7,8 mkr (28,5 mkr), varav för andra kvartalet 0,7 mkr (14,2 mkr).
• Omsättningen uppgick till 171,5 mkr (229,2 mkr), varav för andra kvartalet 78,5 mkr (115,4 mkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,7 mkr (21,3 mkr), varav för andra kvartalet 0,8 mkr (10,8 mkr).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,38 kr (1,49 kr), varav för andra kvartalet 0,05 kr (0,76 kr).


Kommande informationstillfällen
• Delårsrapport för perioden juli–september 2007 lämnas den 19 oktober 2007.
• Bokslutskommuniké för 2007 lämnas den 21 februari 2008.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, 08-466 45 00, 070-594 79 60
Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir., 0532-611 22, 070-330 05 02
Niklas Johansson, Communications Officer, Opcon AB, 08-466 45 11, 070-592 54 53

Opcon AB (publ)
Magnetgatan 1, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-611 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se, www.opcon.se.Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar