Delårsrapport januari - september 2007

Opcons satsning på energi- och miljöteknik ger resultat
Lönsam tillväxt inom Renewable Energy

• Tredubblad omsättning under tredje kvartalet inom affärsområdet Renewable Energy,
39,9 mkr (13,3 mkr). Förvärvade bolag starkt bidragande.
• Tredje kvartalets resultat inom affärsområdet Renewable Energy över Opcons finansiella mål,
EBIT 5,3 mkr (–0,7 mkr).
• Installation av den första referensanläggningen av Opcon Powerbox planerad till november.
• Valutaeffekter, volymtapp samt personalavvecklingskostnader fortsätter tynga Engine Efficiency
under kvartal 3.
• Fortsatt prioritet på strategisk tillväxtplattform före kortsiktig lönsamhet.
• Omsättningen uppgick till 258,7 mkr (313,7 mkr), varav för tredje kvartalet 87,3 mkr (84,5 mkr).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,2 mkr (39,6 mkr), varav för tredje kvartalet 2,6 mkr (8,4 mkr), i enlighet med prognos.
• Den svaga dollarn har ensamt påverkat resultatet under jan-sept med sammanlagt –4,4 mkr,
varav huvuddelen inom affärsområdet Engine Efficiency.
• Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 9,0 mkr (35,7 mkr), varav för tredje kvartalet 1,2 mkr (7,3 mkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till 6,6 mkr (26,4 mkr), varav för tredje kvartalet 1,0 mkr (5,1 mkr).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,43 kr (1,85 kr), varav för tredje kvartalet 0,06 kr (0,36 kr).

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar