Drygt 6 mkr i nya order för leverans 2007 till Opcons dotterbolag SRE, däribland nionde ordern till E.ON

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE) har idag tecknat avtal om leverans av en rökgaskondenseringsanläggning, Renergi modell D700, till E.ONs fjärrvärmeverk i Staffanstorp. Det är den nionde ordern som SRE får från E.ON sedan den första 2003. Ordervärdet uppgår till drygt 4 mkr och skall levereras under 2007. Tillsammans med en annan mindre order till Mälarenergi AB och deras fjärrvärmeverk i Kungsör under de senaste veckorna innebär det sammanlagt över 6 mkr i nya order för leverans redan i år. Med dessa två order har SRE sammantaget tagit in ett 20-tal projekt för leverans under 2007.

– Att en så stor och krävande kund som E.ON gång på gång väljer Svensk Rökgasenergis system är naturligtvis ett styrketecken. Vi räknar med fortsatt stark tillväxt inom området, inte minst utomlands. Under oktober flyttar vi nu också verksamheten för att ge utrymme för mer än en fördubblad produktionstakt, samtidigt som vi ser till att försäljning och företagsledning samlokaliseras med produktion och utveckling, säger Opcons vd och koncernchef Rolf Hasselström.

E.ON som primärt sökte rökgasrening, valde SRE:s lösning med rökgaskondensering och vått elektrofilter framför det traditionella torra elektrofiltret. Torra elektrofilter har hittills dominerat marknaden för rökgasrening. SRE:s tekniska lösning, med kondensor och vått filter, renar inte bara gaserna från föroreningar, utan är också en väsentligt mer energieffektiv lösning där verkningsgraden i den biobränsleeldade pannan ökas med cirka 25 procent. En lösning som är ekonomiskt betydligt mer fördelaktig samtidigt som ett vått elektrofilter kräver mindre plats än ett torrt.

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar