Förändring i styrelsen i Trention AB (publ)

Det är med stor sorg som Trention på tisdagen den 20 februari 2018 nåddes av beskedet att styrelseledamot Per-Olov Karlsson hastigt gått bort.

Våra tankar går till Per-Olovs familj, vänner och kollegor och vi delar er sorg.

Styrelsen och ledningen i Trention AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Gabrielsson, Styrelseordförande i Trention, Tel 070 775 83 20
mats.gabrielsson@trention.se 

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 15.30 CET. 

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.