Företagsförvärv stärker Opcons dotterbolag SEM Drive AB

Företagsförvärv stärker Opcons dotterbolag SEM Drive AB SEM Drive AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon AB, förvärvar bolaget Reac AB. Genom köpet får SEM Drive AB ett komplett produktprogram av elektromagnetiska ställdon. - Förvärvet är ett led i SEM Drive ABs strategi att skapa utrymme för att växa internationellt och gör det möjligt att ta andelar av en för oss tidigare obearbetad marknad, säger Sven G. Oskarsson, Opcons koncernchef. SEM Drive ABs produktprogram idag omfattar manöverdon som utvecklas och tillverkas vid företagets fabrik i Åmål. Produktprogrammet har under året kompletterats med den nyutvecklade Linoid, vilket är ett innovativt manöverdon som rönt stort intresse. Linoid är en ny typ av elektromagnetisk stegmotor som ger en enklare och billigare funktionslösning i olika applikationer inom fordonsindustrin och annan industri. SEM Drive ABs produkter används till exempel för tankluckslås, sedelautomater och parkeringsspärrar och positionsgivare i automatväxellådor. SEM Drive AB gör också reglerventiler till Saabs turbomotorer. Under de senaste åren har SEM Drive AB haft en mycket positiv utveckling av lönsamheten. Företaget har för närvarande ett 70- tal anställda. Reac AB, som är baserat i Eskilstuna, utvecklar och tillverkar elektriska ställdon för större krafter och slaglängder och används bland annat för positionsstyrning av olika fordonsfunktioner samt av automationsutrustningar inom verkstadsindustrin och medicinteknik. Reac AB har också ett viktigt samarbetsavtal med ett stort svenskt företag vilket kan leda till betydande volymer i framtiden. - Genom förvärvet öppnar sig en ny och starkt växande marknad för SEM Drive AB. Enbart i Sverige kan marknaden uppskattas till 300 miljoner kronor och vår målsättning är att ta en betydande del av den marknaden men också att växa globalt, säger Svein Valheim, VD för SEM Drive AB. - Reac AB har redan uppbyggda försäljningskanaler i Europa vilka nu också kan användas för att marknadsföra SEM Drive ABs övriga produkter, säger Svein Valheim. Eventuella frågor i anledning av pressmeddelandet besvaras av: Sven G. Oskarsson, Opcons koncernchef, 0532-611 30, 070-625 81 21 Svein Valheim, VD SEM Drive AB, 0532-611 64, 070-678 22 17 Se också Opcons hemsida www.opconab.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2000 drygt 256 miljoner kronor och har för närvarande cirka 360 anställda i Åmål, Nacka, Upplands Väsby samt USA. Koncernen består av SEM AB, SEM Drive AB, Transformator-Teknik AB, Opcon Autorotor AB, Laminova Production AB och Opcon Inc. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer, värmeväxlare och transformatorer. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00360/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar