Fortsatta affärsframgångar i Schweiz – 7 mkr i nya order

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag SRE har idag fått ytterligare en order på rökgaskondensering till en bioenergianläggning i Schweiz. Kund är det kommunalägda fjärrvärmeverket i Winterthur som med hjälp av Opcons teknik för waste heat recovery kommer att öka sin energieffektivitet med runt 25-30% samtidigt som utsläppen av partiklar minskar avsevärt. Tillsammans med en ny tilläggsbeställning från Enerbois innebär det totalt 7 mkr i nya order inom bioenergi i Schweiz. Sedan genombrottet på den schweiziska marknaden för ca ett år sedan har SRE nu sammantaget vunnit 34 mkr i order inom bioenergi enbart på den schweiziska marknaden. – Vårt inbrott på den schweiziska marknaden för drygt ett år sedan fortsätter att ge resultat och visar på potentialen i att satsa på export av svensk energi- och miljöteknik. Vi satsar nu stort inom hela affärsområdet Renewable Energy på att föra ut den teknik som vi utvecklat i Sverige. SRE har redan kunder i tio länder utanför Sverige och vi räknar med att ta oss in på ytterligare någon eller ett par marknader under året, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB. SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och deras satsning på bland annat Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och Bioenergi. SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men också reningsutrustning till industrier och torksystem för biomassa. SREs produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning genom rökgaskondensering och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora energibesparingar där kapaciteten i en biobränsleeldad panna efter uppgradering kan ökas med uppåt 25-50 procent beroende på konfiguration samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas.

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar