KVARTALSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2015

Verksamhet inom Kompressorteknik och Waste Heat Recovery avyttras

 • Extra Bolagsstämma godkänner försäljning av verksamhet inom Kompressorteknik och Waste Heat Recovery för 400 mkr
 • Shanghai XingXueKang Investment Partnership erlägger första delen av köpeskillingen, 60 mkr
 • Saxlund International GmbH tar order om ca 30 mkr till Babcock & Wilcox Vølund A/S, för leverans av hanteringssystem till ett bioenergiprojekt i Storbritannien
 • Förseningar och kostnadsfördyringar i ett par bioenergiprojekt i Sverige och UK belastar resultatet med ca 7 mkr
 • Resultatet i kvarvarande verksamhet belastas av överdimensionerad administration
 • Omfattande genomgång av kvarvarande verksamhet inledd

Kvartal 3, juli-september 2015, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,5 mkr (50,4 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –11,3 mkr (20,5 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –12,5 mkr (21,4 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –15,2 mkr (19,8 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,04 kr (0,05 kr)

Kvartal 1-3, januari-september 2015, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,6 mkr (137,2 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –22,3 mkr (13,4 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –25,1 mkr (11,5 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –30,2 mkr (10,4 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,08 kr (0,03 kr)

Händelser efter periodens slut

 • Den 30 oktober slutförde Opcon försäljningen av verksamhet inom Kompressorteknik och Waste Heat Recovery. Köpare var Shanghai XingXueKang Investment Partnership. Köpeskillingen uppgick till 400 mkr som erlades kontant genom 60 mkr i augusti och 340 mkr vid avslutning av affären (Closing). Moderbolagets reavinst uppgår till 147 mkr.
 • Opcon har löst räntebärande lån om totalt 35 mkr
 • Saxlund tar ännu en brittisk stororder värd ca 40 mkr

För ytterligare information

 • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
 • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53
 • Claes Palm, vice vd, ekonomichef: 08-466 45 00, 070-545 04 95

Taggar:

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.