Opcon: Ny kinesisk order på 18 mkr - Sammanlagda avtalsbundna intäkter uppgår därmed till 80 mkr

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center of Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) har tecknat ännu ett utvecklingsavtal med den kinesiska aktör inom kylteknik som bolaget inledde arbete för sommaren 2011.

Tilläggsavtalet, som innebär en utvidgning av det tidigare samarbetet, avser utveckling av ytterligare en modern kylkompressortyp baserad på SRMs ledande kompressorteknik. Ordervärdet för denna utveckling uppgår till 18 mkr under knappt två år. Till det kommer framtida licensintäkter över 10 år med möjlig förlängning, som är avhängiga kundens framtida försäljning och som kan komma att uppgå till väsentliga belopp.

Det innebär att SRM under det senaste året enbart med denna kund sammanlagt tecknat utvecklings- och licensavtal där de avtalsbundna intäkterna uppgår till som minst nära 80 mkr, varav 65 mkr avser utveckling. Beroende på kundens försäljning kan intäkterna över tid bli väsentligt högre.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete under det senaste året vilket vi redan ser att resulterar i nya affärer. Det här har utvecklats till en mycket värdefull relation för oss på den strategiskt viktiga Kinamarknaden.

Vi integrerar nu de senaste 30 årens utveckling av kylkompressorer för framtida produktion i Kina där kompressorerna även anpassas för att kunna optimeras för energibesparande dellastdrift och naturliga köldmedier vilket ger stor miljönytta, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Svenska Rotor Maskiner (SRM), idag en del av Opcons affärsområde Renewable Energy, firade år 2008 100 år av industrialisering och utveckling av teknik för effektiv och resurssnål energianvändning. SRM bildades redan 1908 som AB Ljungströms Ångturbin, för att utveckla den dubbelroterande ångturbin som uppfunnits av Birger Ljungström och som senare såldes till det som idag är turbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery AB. SRM har under hundra år utvecklat en rad produkter för världsmarknaden och har ända sedan 30-talet utvecklat kompressortekniken med stora licenstagare som Atlas Copco, Hitachi, IR, Carrier, York, Trane, Kobelco m.fl. Den tekniska grunden utgör idag en viktig del i affärsområdet Renewable Energys satsning på Waste Heat Recovery och produktion av el ur spillvärme med bland annat Opcon Powerbox.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar