Opcon: Tecknar avtal i Kina om utveckling av högtryckskompressor för miljövänliga industriella värmepumpar

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center of Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) har tecknat ännu ett utvecklingsavtal med den kinesiska aktör som bolaget inledde arbete för sommaren 2011.

Avtalet, som innebär en betydande utvidgning av det tidigare samarbetet, avser utveckling av en modern högtryckskompressor baserad på SRMs innovativa och beprövade kompressorteknik som optimeras för naturliga köldmedier och höga tryck. Det är den första i en serie högtemperaturskompressorer optimerade för naturliga köldmedier för användning i industriella värmepumpsapplikationer. Ordervärdet för utveckling av denna första storlek på kompressor uppgår till 9 mkr under ett år. Till det kommer framtida licensintäkter över 10 år med möjlig förlängning, som är avhängiga kundens framtida försäljning och som kan komma att uppgå till väsentliga belopp.

Det innebär att SRM under de senaste två åren enbart med denna kund sammanlagt tecknat utvecklings- och licensavtal där de avtalsbundna intäkterna uppgår till som minst nära 90 mkr, varav 75 mkr avser utveckling. Beroende på kundens försäljning kan intäkterna över tid bli väsentligt högre där bedömningen är att licensintäkterna under perioden 2014-2024 kommer att överstiga 100 mkr.

– Vi har ett mycket gott samarbete där detta utvecklats till en mycket värdefull relation för oss på den strategiskt viktiga Kinamarknaden. För vår kinesiska partner innebär det här att de nu får tillgång till det bästa som finns att få inom kompressorteknik. Vi integrerar nu de senaste 30 årens utveckling av kompressorer för framtida produktion i Kina samtidigt som de får del av det allra senaste av SRMs utveckling. Det är lite som Greatest Hits med några nya låtar inom vårt fält. Vi anpassar också kompressorer för att kunna optimeras för energibesparande dellastdrift och naturliga köldmedier. Det blir energieffektivt, miljövänligt och billigt och är en viktig del i vad vår kund vill erbjuda marknaden där energi och miljö står högt upp på den kinesiska dagordningen, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Svenska Rotor Maskiner (SRM), idag en del av Opcons affärsområde Renewable Energy, firade år 2008 100 år av industrialisering och utveckling av teknik för effektiv och resurssnål energianvändning. SRM bildades redan 1908 som AB Ljungströms Ångturbin, för att utveckla den dubbelroterande ångturbin som uppfunnits av Birger Ljungström och som senare såldes till det som idag är turbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery AB. SRM har under hundra år utvecklat en rad produkter för världsmarknaden och har ända sedan 30-talet utvecklat kompressortekniken med stora licenstagare som Howden, Kobe Steel, Atlas Copco, IR, Carrier, York, Trane, Kobelco m.fl. Den tekniska grunden utgör idag en viktig del i affärsområdet Renewable Energys satsning på Waste Heat Recovery och produktion av el ur spillvärme med bland annat Opcon Powerbox.

             

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar