Opcon anställer ny chef till affärsområdet Renewable Energy

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB förstärker koncernledningen med Per Hedebäck som efterträder Svein Valheim som chef för affärsområdet Renewable Energy. Svein Valheim kvarstår i sin befattning som vice koncernchef i Opcon och kommer att förstärka satsningen på tillväxt genom såväl operativt som strategiskt affärsstöd.

Per Hedebäck är 42 år och utbildad civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolans maskinlinje med inriktning på energiteknik. Han kommer senast från ett arbete som affärschef för Arbetslivsresurs och har lång erfarenhet av såväl försäljning som uppbyggnad av verksamheter i förändring inom bland annat energieffektivisering. Han har haft en rad chefsbefattningar och lett internationell försäljning, affärs- och verksamhetsutveckling inom bland annat Tradimus (numera Aditro) som ägs av Nordic Capital och Volvo Technology Transfer AB.

Per Hedebäck har samtidigt en gedigen teknisk bakgrund med lång anställning på teknikkonsulten J&W (numera WSP), en av Europas största teknikkonsulter, bl.a. som avdelningschef för en specialistgrupp inom miljö- och energi. Han har också varit stationerad utomlands vid Sveriges Tekniska Attachéer, STATT i London.


Per Hedebäck tillträder den 1 oktober.

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar