Opcon förvärvar 100 procent av Saxlund – växer inom bioenergi och snabbar på internationalisering

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har nu förvärvat 100 procent av Saxlund Holding AB, en av norra Europas absolut ledande leverantörer av utrustning till bioenergianläggningar. Utöver de 75 procent som Opcon tidigare tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva har också resterande 25 procent förvärvats. Den sammanlagda köpeskillingen har fastställts till 18 mkr kontant och 1 625 000 nyemitterade aktier i Opcon AB som riktas till tidigare ägare i Saxlund, en utspädning om 7,9 procent. Förvärvet ökar inte Opcons skuldsättning. Förvärvet sker för att ytterligare stärka upp Opcons växande affärsområde Renewable Energy med en internationellt stark projektorganisation med väl etablerade kund- och leverantörsnät, främst i Europa men även på andra marknader som t ex i Mellanöstern och i Kina. Samtidigt stärker det Opcons ställning inom främst bioenergi och gör att Opcon kan erbjuda kunderna än mer av helhetslösningar. Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden där bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska marknaderna, med höga elpriser, ökande miljömedvetenhet, tvingande lagkrav och subventioner för förnyelsebar energiproduktion, närvarar koncernen via egna bolag medan representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom verksamheten inom bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-, slagg-, ask- samt avfallshantering. Saxlundkoncernen har 66 anställda och omsatte räkenskapsåret 2007/2008 284 mkr, med ett positivt rörelseresultat. Vid teckningen av den bindande avsiktsförklaringen gjorde Opcon bedömningen att såväl omsättning som resultat skulle sjunka på kort sikt mot bakgrund av påverkan av finanskris och lågkonjunktur för att sedan utvecklas väl inom något år. Efter att nu fått ökad insyn i bolaget gör Opcon inte längre bedömningen att resultatet kommer att sjunka, resultatet förväntas istället vara fortsatt positivt även på kort sikt. Samtidigt har nya element uppenbarats inom Saxlunds forskning och utveckling som ytterligare stärker Opcon i sin uppfattning om stora synergimöjligheter framöver. – Vi skapar nu en internationellt slagkraftigare organisation som kan erbjuda en bredare produktportfölj och offerera och genomföra större projekt. Särskilt gäller det den snabbt växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE) som erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Med förvärvet av Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta kraftigt ökad orderingång och efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma kunder, där våra system för waste heat recovery, antingen för elproduktion med Opcon Powerbox eller för torkning av biomassa, är unika på marknaden, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef, Opcon AB. – Det är ett starkt företag vi köper. Med kompetent personal, konkurrenskraftiga produkter och en mycket stark ställning på marknaden. Det är inte heller så att vi kommer behöva skjuta in pengar i bolaget utan det är ett bolag med positivt kassaflöde och pengar i kassan, säger Rolf Hasselström. Styrelsen i Opcon AB har för att förvärva 100 procent i Saxlund Holding AB och dess dotterbolag beslutat att använda sig av det bemyndigande som bolagsstämman i Opcon AB lämnat för att rikta en nyemission på 1 625 000 aktier till tidigare ägare i Saxlund Holding AB. Apportegendomen innebär en ökning av aktiekapitalet i Opcon AB om 8,1 mkr. För att genomföra affären har samtidigt Opcons huvudägare Mats Gabrielsson (GIAB) garanterat tidigare ägare i Saxlund avsättning för sammanlagt 240 000 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53 Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 e-post: info@opcon.se www.opcon.se Om Opconkoncernen Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka 340. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Svensk Rökgasenergi (SRE), REF Technology (REF Tech), Värmlands Montage Teknik samt varumärkena Opcon Autorotor och Mitec Instrument. Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production. Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar. Affärsområdet omfattar dotterbolagen REAC och Balle.

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar