Opcon justerar villkoren i pågående nyemission

Opcon justerar villkoren i pågående nyemission Nytt pris 28 kronor, jämfört med tidigare prisintervall 34 - 39 kr Ny teckningsperiod 7 - 11 december 1998 Säljande aktieägare avstår från att avyttra aktier i samband med nyemissionen Beräknad första dag för notering på Stockholms Fondbörs O-lista 30 december 1998 Styrelsen för Opcon AB (publ) har beslutat att justera priset i pågående nyemission från det tidigare angivna prisintervallet 34 till 39 kronor per aktie till 28 kronor per aktie. Därmed kommer Opcon att tillföras maximalt 56 Mkr före emissionskostnader jämfört med 68 till 78 Mkr enligt tidigare angivet prisintervall. Säljande aktieägare har beslutat att avstå från att avyttra aktier till det nya priset om 28 kronor per aktie. Deutsche Bank, Morgan Grenfell och Erling Edmundson har samtidigt förbundit sig att inte utan Aros Securities medgivande avyttra dessa aktier före den 1 juli 1999. Erbjudandet kommer därmed att omfatta högst 2 000 000 nyemitterade aktier motsvarande 32,0% av kapitalet och rösterna i Opcon. Inklusive övertilldelningsoption, omfattande 400 000 befintliga aktier, motsvarar erbjudandet 38,4% av kapitalet och rösterna i Opcon. Ny anmälningsperiod för teckning av aktier är den 7 - 11 december 1998 för såväl allmänheten i Sverige som institutionella investerare inom och utanför Sverige. Första dag för notering på Stockholms Fondbörs O-lista beräknas bli omkring den 30 december 1998. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas omkring den 4 december av Opcon AB, Magnetgatan 1, 662 21 Åmål, tfn: 0532 - 611 39 alternativt Aros Securities, tfn: 08 - 458 78 94. Prospekt och anmälningssedel kommer även att finnas tillgängligt via internet på: www.opconab.com alternativt www.arossecurities.com Styrelsen för Opcon AB (publ) har beslutat att justera priset i pågående nyemission från det tidigare angivna prisintervallet 34 till 39 kronor per aktie till 28 kronor per aktie. Därmed kommer Opcon att tillföras maximalt 56 Mkr före emissionskostnader jämfört med 68 till 78 Mkr enligt tidigare angivet prisintervall. Säljande aktieägare har beslutat att avstå från att avyttra aktier till det nya priset om 28 kronor per aktie. Deutsche Bank, Morgan Grenfell och Erling Edmundson har samtidigt förbundit sig att inte utan Aros Securities medgivande avyttra dessa aktier före den 1 juli 1999. Erbjudandet kommer därmed att omfatta högst 2 000 000 nyemitterade aktier motsvarande 32,0% av kapitalet och rösterna i Opcon. Inklusive övertilldelningsoption, omfattande 400 000 befintliga aktier, motsvarar erbjudandet 38,4% av kapitalet och rösterna i Opcon. Ny anmälningsperiod för teckning av aktier är den 7 - 11 december 1998 för såväl allmänheten i Sverige som institutionella investerare inom och utanför Sverige. Första dag för notering på Stockholms Fondbörs O-lista beräknas bli omkring den 30 december 1998. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas omkring den 4 december av Opcon AB, Magnetgatan 1, 662 21 Åmål, tfn: 0532 - 611 39 alternativt Aros Securities, tfn: 08 - 458 78 94. Prospekt och anmälningssedel kommer även att finnas tillgängligt via internet på: www.opconab.com alternativt www.arossecurities.com Styrelsen för Opcon AB (publ) har beslutat att justera priset i pågående nyemission från det tidigare angivna prisintervallet 34 till 39 kronor per aktie till 28 kronor per aktie. Därmed kommer Opcon att tillföras maximalt 56 Mkr före emissionskostnader jämfört med 68 till 78 Mkr enligt tidigare angivet prisintervall. Säljande aktieägare har beslutat att avstå från att avyttra aktier till det nya priset om 28 kronor per aktie. Deutsche Bank, Morgan Grenfell och Erling Edmundson har samtidigt förbundit sig att inte utan Aros Securities medgivande avyttra dessa aktier före den 1 juli 1999. Erbjudandet kommer därmed att omfatta högst 2 000 000 nyemitterade aktier motsvarande 32,0% av kapitalet och rösterna i Opcon. Inklusive övertilldelningsoption, omfattande 400 000 befintliga aktier, motsvarar erbjudandet 38,4% av kapitalet och rösterna i Opcon. Ny anmälningsperiod för teckning av aktier är den 7 - 11 december 1998 för såväl allmänheten i Sverige som institutionella investerare inom och utanför Sverige. Första dag för notering på Stockholms Fondbörs O-lista beräknas bli omkring den 30 december 1998. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas omkring den 4 december av Opcon AB, Magnetgatan 1, 662 21 Åmål, tfn: 0532 - 611 39 alternativt Aros Securities, tfn: 08 - 458 78 94. Prospekt och anmälningssedel kommer även att finnas tillgängligt via internet på: www.opconab.com alternativt www.arossecurities.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/1998/12/02/20041004BIT20420/wkr0010.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar