Opcon och svenska investerare köper 28 procent av Opcons distributör i Australien

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har ingått avtal om att teckna ca 44,3 miljoner aktier i en kommande nyemission i det börsnoterade bolaget Enerji Ltd. (ASX:ERJ) som tidigare idag ingått avtal om att förvärva Opcons exklusiva distributör i Australien CoGen ORC Power. Priset har satts till 250 000 Euro och förväntas ge Opcon ca 14 procent av bolaget efter utspädning.

Opcon har också arrangerat med ett konsortium av övriga svenska investerare som tecknar ytterligare 44,3 miljoner aktier motsvarande ca 14 procent av Enerji. Därmed kommer Opcon tillsammans med övriga svenska investerare kontrollera 28 procent av Opcons distributör i Australien. CoGen ORC Power är ett nystartat ”green-tech”-bolag som specialiserar sig på elproduktion och återvinning av spillvärme med utgångspunkt i Opcon Powerbox. CoGens målsättning är att inom fem år installera 170 MW av denna nya bränsle- och utsläppsfria elproduktion hos kunder. Varje Opcon Powerbox har en effekt på upp till 0,74 MW. – Med CoGen har vi fått en kunnig och fokuserad partner i Australien med dess stora avstånd och höga elpriser. I enlighet med vår strategi att ta ytterligare steg i värdekedjan för tekniken bakom Opcon Powerbox och öka värdet för våra aktieägare går vi också in som ägare i Enerji samtidigt som CoGen/Enerji ges exklusiv distributionsrätt. Därmed ger Opcon sitt stöd till såväl CoGens affärsplan som ledningen för Enerji, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB. – CoGen har ägnat två år åt att utforska teknologin för utvinning av spillvärme och har därigenom kunnat välja den mest avancerade och effektiva teknologi som finns tillgänglig. Opcon Powerbox erbjuder idag uppåt 40% mer energi än kända konkurrenter från samma mängd spillvärme samtidigt som man kan utnyttja spillvärme ända ner till 55 grader Celsius, säger Ross Smith Managing Director Enerji Ltd. – CoGen/Enerji kommer att äga och driva Opcon Powerbox som en ”Build-Own-Operate”-lösning och sälja CO2-fri el till kunderna på attraktiva kommersiella villkor. Modellen innebär tydliga fördelar för CoGens kunder och ger bolaget en imponerande avkastning på investerat kapital. Varje MW installerad kapacitet kostar i storleksordningen 2,5 MAUD och ger en årlig intäkt på 1,7 MAUD när den appliceras på kunder som får sin el från förbränning av diesel, säger Ross Smith. – Genom att generera el utan ytterligare utsläpp av växthusgaser erbjuder CoGen en verklig och omedelbar lösning för de företag som drabbas hårdast av den federala regeringen i Australiens kommande utsläppshandelssystem. Vi erbjuder våra kunder el utan utsläpp, utan kapitalkostnader. Vi säljer elen billigare till dem än de kan producera den själva och sänker deras utsläpp av växthusgaser med upp till 30 procent, säger Ross Smith Managing Director Enerji Ltd. Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon Powerbox på 0,74 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53 Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 e-post: info@opcon.se www.opcon.se

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar