Opconbolaget SEM Drive AB tecknar utvecklingskontrakt

Opconbolaget SEM Drive AB tecknar utvecklingskontrakt SEM Drive AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon, har tecknat ett utvecklingskontrakt med en tillverkare inom fordonsindustrin. Kontraktet innebär att SEM Drive AB ska utveckla en ny givare för fordonsapplikationer. Avtalet löper under fyra år och kontraktet beräknas vara värt drygt 30 miljoner kronor. - Vi är stolta över att ha fått det här avtalet med en världsledande fordonstillverkare i konkurrens med internationella konkurrenter. Vi förbereder nu för en kapacitetsökning i vår tillverkning, säger Svein Valheim, VD för SEM Drive AB. Det nu tecknade utvecklingskontraktet omfattar en ny produkt i form av en givare. De första leveranserna av prototyper för fälttest sker i början av 2002. Uppdraget ska sedan leda vidare till en produktionsorder med tillverkningsstart 2003. Vid årsskiftet förvärvar SEM Drive AB dessutom företaget Reac AB i Eskilstuna som utvecklar och tillverkar elektriska ställdon. SEM Drive AB får därmed ett komplett produktprogram att erbjuda sina kunder samt Reac ABs uppbyggda försäljningskanaler i Europa. - Genom förvärvet öppnar sig en för SEM Drive AB tidigare obearbetad men starkt växande marknad. Enbart i Sverige beräknas marknaden till omkring 300 miljoner kronor och vi kommer nu att satsa ökade resurser för att ta andelar av denna marknad, säger Svein Valheim. SEM Drive AB utvecklar och tillverkar manöverdon vid sin anläggning i Åmål. Produkterna används till exempel i tankluckslås, sedelautomater samt parkeringsspärrar och positionsgivare i automatväxellådor. Under de senaste åren har företaget haft en mycket positiv utveckling av lönsamheten och har för närvarande ett 70-tal anställda. SEM Drive AB är ett bolag inom Opcon-gruppen vars bolag är fokuserade på att utveckla och tillverka produkter som bland annat kan bidra till att minska utsläpp från olika typer av fordon samt redskap som gräsklippare. Eventuella frågor i anledning av pressmeddelandet besvaras av: Svein Valheim, VD SEM Drive AB, mb 070-678 22 17 Sven G. Oskarsson, Opcons koncernchef, mb 070-625 81 21 Lena Karlsson, informationschef Opcon, 070-326 74 03 Se också Opcons hemsida www.opconab.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2000 drygt 256 miljoner kronor och har för närvarande cirka 360 anställda i Åmål, Nacka, Upplands Väsby samt USA. Koncernen består av SEM AB, SEM Drive AB, Transformator-Teknik AB, Opcon Autorotor AB, Laminova Production AB och Opcon Inc. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer, värmeväxlare och transformatorer. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar