Opcons delägda bolag Enerji Ltd får option på fler marknader utöver Australien

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har ingått avtal med det börsnoterade bolaget Enerji Ltd. (ASX:ERJ). Enerji ägs till 14 % av Opcon och är Opcons samarbetspartner avseende Opcon Powerbox i Australien. Avtalet ger Enerji en tidsbegränsad exklusiv option på rätten att driva affärskonceptet med produktion och försäljning av bränslefri, CO2-fri el med Opcon Powerbox som bas, på fler marknader än den australiensiska. De marknader som avses är Malaysia, Thailand, Singapore och Sub-Saharan Africa. Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon Powerbox på 0,74 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53 Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 e-post: info@opcon.se www.opcon.se

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar