Opcons dotterbolag SEM partner till Scania-Cummins stora miljöprojekt – insprutningssystemet XPI

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag SEM har valts ut som partner för tillverkning och vidareutveckling av statorn, en del i Scania-Cummins insprutningssystem XPI för dieselmotorer. Insprutningssystemet XPI sänker genom bl.a. väsentligt högre insprutningstryck emissionerna så att motorn klarar de stränga emissionskraven i Euro 5 för utsläpp av såväl partiklar som NOx.

SEM har valts ut som en av två tillverkare och är den partner som ansvarar för vidareutveckling av produkten. Innan volymtillverkning till Scania-Cummins startar under 2009 kommer SEM att genomföra ytterligare utveckling av produkten och tillverkning av prototyper. Framtida volymer kommer att vara avhängiga av Scania-Cummins försäljning. Det behövs en stator för varje cylinder i motorn. Motorerna är på 5-8 cylindrar.

– Det här är en mycket stor affär för SEM och för Opcon. Vår bedömning är att detta kommer att ge SEM betydande volymtillskott av avancerad produktion med hög förädlingsgrad. Det är också ett viktigt erkännande av vårt tekniska kunnande och vår kompetens som samtidigt tar oss till en helt annan nivå som utvecklingspartner för avancerad energi- och miljöteknik inom det här området, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

– För oss handlar det om mycket stora produktionsvolymer från 2009 som stärker vår tillväxtplattform. Vi kommer nu investera ett antal tiotal miljoner i Åmål för att säkerställa den framtida produktionen till Scania-Cummins, som beräknas pågå 2009-2013 med möjlig fortsättning. De volymer vi räknar med är väsentligt större än de vi idag gör i Åmål. Det betyder att vi strategiskt stärker vår kompetens i Åmål inom det här området, säger Rolf Hasselström.

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar