Opcons nyemission om 56 Mkr fulltecknad

Opcons nyemission om 56 Mkr fulltecknad Opcons nyemission om 56 Mkr har fulltecknats. Första dag för notering på Stockholms Fondbörs O-lista beräknas vara den 30 december 1998. Nyemissionen omfattande 2 000 000 aktier, motsvarande 32% av bolagets samtliga aktier efter genomförd nyemission. Svenska och utländska investerare har tecknat 88% av emissionen och 12% av har tecknats av den svenska allmänheten. Antalet aktieägare uppgår efter emissionen till cirka 350. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/1998/12/14/20041004BIT20410/wkr0001.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar