Saxlund sköter biobränslehantering åt Vattenfall

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons nyförvärvade dotterbolag Saxlund har fått ansvar för leverans av yttre biobränslehantering till Vattenfalls utbyggnad av kraftvärmeverket i Jordbro. Ordern är den största hanteringsordern i Saxlund Internationals historia med ett ordervärde på ca 30 mkr med optioner på ytterligare ett antal miljoner. Leverans sker 2009/2010. Anläggningen som till hälften består av Saxlunds egna produkter byggs för att kunna hantera såväl returträ med fukthalter kring 30 procent, som bioflis med fukthalter kring 40 procent och har försetts med magnetisk avskiljning för att avlägsna metalldelar för vidare återvinning. – Förvärvet av Saxlund har gett oss en stärkt bas på den växande bioenergimarknaden där Opcon kombinerar erfarenhet och innovationskraft inom energi- och miljöteknik. Det är svårt att hitta någon som har så lång och gedigen erfarenhet av biobränslehantering som Saxlund. För 15 år sedan levererade Saxlund hanteringsutrustning när kraftvärmeverket i Jordbro byggdes. Nu får man ansvar för biobränslehanteringen när det byggs ut av Vattenfall femton år senare. Att kunderna kommer tillbaka på det här sätet är det bästa betyg vi kan få, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB. Saxlund är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och deras satsning på Waste to Value och Bioenergi. Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden där bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska marknaderna, med höga elpriser, stor miljömedvetenhet och subventioner för förnyelsebar energiproduktion, närvarar koncernen via egna bolag medan representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom verksamheten inom bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-, slagg-, ask- samt avfallshantering.

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar