Saxlund tar order till ombyggnation av Sloughs kraftvärmeverk

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons brittiska dotterbolag Saxlund International Ltd., har fått en order på materialhantering från O.Kay Engineering Services Ltd (UK) som är huvudleverantör för den nya bränslematningslinan vid kraftvärmeverket Slough Heat and Power, Berkshire, UK.

Det biomassabaserade kraftvärmeverket i Slough, som ägs av SSE, genomgår en uppgradering för att vidga bränsleprogrammet. Saxlund har fått ansvar för design och leverans av ett nytt mottagningsområde baserad på Saxlunds erkänt robusta och slitstarka matar- och förvaringssystem. Systemet designas för att hantera 25 ton per timme av avfall och/eller flis för att öka kundens flexibilitet i bränsleval. Saxlunds samlade ordervärde uppgår till ca 8 mkr med förväntad leverans i februari 2014.

-       Det här blir tredje gången som vi installerar Saxlunds utrustning vid Slough Heat and Power. Vi är stolta över att samarbeta med O.Kay Engineering för att hjälpa SSE omvandla avfall till energi. Vi levererar utrustning som är avgörande för att säkerställa hög tillgänglighet, effektivitet och flexibilitet för våra kunder. Med omfattande verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Sverige och runt 60 års erfarenhet kan vi erbjuda innovativa och beprövade lösningar inom de flesta applikationer, säger Matt Drew, vd Saxlund International Ltd.

Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi och en del av Opcon’s affärsområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde: 
 
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Om SSE

SSE är ett ledande el och gas bolag som äger över 13 000 MW elproduktionskapacitet, distribuerar el till 3,5 miljoner hem och arbetsplatser samt förser över 10 miljoner kunder i främst Storbritannien och Irland med el, gas och andra tjänster.Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar