SPPs överskottsmedel

SPPs överskottsmedel Enligt ett meddelande från SPP uppgår Opcon-koncernens andel av SPPs överskottsmedel till cirka fem miljoner kronor. Det är fortfarande oklart när och hur pengarna kommer att kunna användas. Opcon ABs redovisade resultat i delårsrapporten per den 30 september har inte påverkats av SPPs överskottsmedel. Bakgrund: SPPs styrelse beslöt 1998 om konsolidering och användning av det överskott som uppstått inom SPPs ITP-verksamhet under senare år. En del av överskottet fördelades till pensionärer och försäkrade, en del reserverades för anslutna arbetsgivare i form av företagsanknutna medel. SPP Livs styrelse har också fattat ett liknande beslut under 1999. Sammanlagt handlar det om cirka 75 miljarder som fördelas till företagen. Ev frågor i anledning av pressmeddelandet besvaras av Göran Falkenström, ekonomidirektör, direkttel: 0532-611 22 vx: 0532-611 00 mb: 070-330 05 02 Opcon AB har sitt säte i Åmål och bolaget noterades på Stockholms fondbörs 30 december 1998. I koncernen finns fyra dotterbolag: SEM AB, SEM Drive AB, Opcon Autorotor AB och Transformator-Teknik AB. Koncernen har 350 anställda. Bolagen inom Opcon utvecklar och levererar system och produkter främst till fordonsindustrin, småmotortillverkare och verkstadsindustrin. Se vår hemsida: www.opconab.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar