SPPs överskottsmedel

SPPs överskottsmedel Enligt ett meddelande från SPP uppgår Opcon-koncernens andel av SPPs överskottsmedel till cirka fem miljoner kronor. Det är fortfarande oklart när och hur pengarna kommer att kunna användas. Opcon ABs redovisade resultat i delårsrapporten per den 30 september har inte påverkats av SPPs överskottsmedel. Bakgrund: SPPs styrelse beslöt 1998 om konsolidering och användning av det överskott som uppstått inom SPPs ITP-verksamhet under senare år. En del av överskottet fördelades till pensionärer och försäkrade, en del reserverades för anslutna arbetsgivare i form av företagsanknutna medel. SPP Livs styrelse har också fattat ett liknande beslut under 1999. Sammanlagt handlar det om cirka 75 miljarder som fördelas till företagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/1999/11/05/20041004BIT20820/wkr0001.pdf

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar